คณะสงฆ์เมืองคอน 23 อำเภอ กว่า 250 วัด รวมพลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้ “ เจ้าคุณเจือ ”เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังถูกเจ้าคณะภาค16ตั้งเจ้าคณะจังหวัดซ้ำซ้อน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กรณีที่มีการแต่งตั้ง พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งๆที่พระราชปริยัติเวที หรือ “ เจ้าคุณเจือ ” เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิม ยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ ถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากพระราชปริยัติเวที หรือ “ เจ้าคุณเจือ ” เป็นพระภิกษุที่ “ ตงฉิน ” ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้เมื่อปี พ.ศ.2533 และมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้รูปหนึ่งที่ในวงการพระสงฆ์ให้การยอมรับ ต่อมามีกำลังตำรวจเข้าอารักขา “ เจ้าคุณเจือ “ ที่วัดมุมป้อม และพระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) ที่วัดประดู่พัฒนาราม ตลอด 24 ชม. เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าอาจมีการสร้างสถานการณ์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 ต.ค.64 เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสจากวัดต่าง ๆ ทั้ง 23 จังหวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมารวมตัวกันที่ห้องประชุมพระเทพปัญญาสุธี วัดแจ้งวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมีการลงชื่อรวมแล้วกว่า 20 รูป/วัด โดยมีพระครูกาแก้วขันติโก เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน เป็นพระภิกษุที่มีอายุเกือบ 100 ปี และพรรษาอาวุโสสูงสุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานนำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวอารธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองพระราชปริยัติเวที “ เจ้าคุณเจือ ” พระสังฆาธิการ และพระพุทธศาสนาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งปวง

ขณะที่พระครูพรหมเขตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก และเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับหน้าที่เป็นพระวิทยากรนำเสนอเรื่องราว และสาเหตุของการที่พระสังฆาธิการทั้งจังหวัดมารวมตัวกันวันนี้ เพื่อร่วมกันเสวนาหาแนวทางดำเนินการให้กำลังใจ ให้ความเป็นธรรมกับพระราชปริยัติเวที “ เจ้าคุณเจือ ” ที่ถูกมติมหาเถระสมาคมแต่งตั้ง พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งซ้ำซ้อน ผิดหลักเกณฑ์ของคณะสงฆ์และราชการ โดยการรวมตัวกันในวันนี้ภายใต้หลักสาราณียธรรม 6 ประการ

หลังจากนั้นเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสจำนวนหนึ่ง ผลัดเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตามหลักกฎหมาย ซึ่งสรุปได้ว่า การดำเนินการของมติมหาเถรสมาคมในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย) ซ้ำซ้อนกันนั้นไม่ถูกต้อง ผิดหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา และ พ.ร.บ.สงฆ์ อย่างชัดเจน อีกทั้งพระราชปริยัติเวทีเป็นพระสังฆาธิการผู้ปกครองสงฆ์ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีสุขภาพแข็งแรง อายุแค่ 65 ปี จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ที่สำคัญที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาความแตกแยกของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จนเป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะกรณีฆ่าโปกปูนยังดิน “ สามเณรปลื้ม ” กลางลานวัดวังตะวันตก เมื่อปี 2560 “ เจ้าคุณเจือ” ก็ดำเนินการแก้ไขปัญหา แก้สัญญาที่อิทธิพลทำสัญญาทาส 30 + 30 ฮุบ ที่ดินและทรัพย์สินของวัดต่าง ๆ เรียกคืนทรัพย์สินของวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลับคืนมารวมมูลค่านับพันล้าน

เจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่ง กล่าวว่า อดีตคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความวุ่นวายปั่นป่วน แตกแยก อยู่กันแบบตัวใครตัวมัน จนเกิดปัญหามากมาย โดยเฉพาะการฆ่าโปกปูนฝังดินสามเณรปลื้มกลางลานวัดวังตะวันตก เมื่อปี 2560 แต่หลังจากพระราชปริบัติเวที “ เจ้าคุณเจือ ” ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย) ท่านทุ่มเทแก้ไขปัญหาจนวัด และคณะสงฆ์กลับมาเป็น 1 เดียว มีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำงานพัฒนาวัด พัฒนาคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะต้องเปลี่ยนเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ และทำการแต่งตั้งซ้ำซ้อนขึ้นมาแบบนี้ ไม่เคยมีมาก่อน ที่สำคัญเจ้าคณะเจือ ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงใด ๆ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก ทราบว่าทาง พศ. เขาไม่หยุด เขายังดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนโดยจะให้เจ้าคณะจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่รับพระบัญชาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ต.ค. นี้ หากเป็นเช่นนั้นคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะกลับมาสู่ความวุ่นวายปั่นป่วน ต่างคนต่างอยู่ แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มีเอกภาพ ที่สำคัญจะมีอิทธิพลฮุบที่ดิน และทรัพย์สินวัดจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน
“ ขณะที่การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ที่ผ่านมา จะมีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการรูปใหม่ ที่มีอายุน้อยกว่า สุขภาพดีกว่าหรือมีความรู้ความสามารถดีกว่ารูปเก่า แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่อายุมากกว่า สุขภาพแย่กว่า รวมทั้งความรู้ความสามารถในทุกด้านด้อยกว่าเจ้าคณะจังหวัดรูปเก่า และการดำเนินการมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน แม้มีการเสนอยกเจ้าคุณเจือ ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ในภายหลังก็ตาม เพราะในระเบียบการตั้งตั้งพระสังฆาธิการตั้งแต่เจ้าอาวาสไปจนถึงสมเด็จพระสังฆราช จะต้องแต่งตั้ง เมื่อตำแหน่งว่างลงไม่ใช่แต่งตั้งซ้ำซ้อน ก่อนจะยกรูปเก่าขึ้นเป็นที่ปรึกษาในภายหลัง
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังการร่วมเสวานานานกว่า 2 ชั่วโมง พระครูพรหมเขตคณารักษ์ กล่าวสรุปว่า มติในที่ประชุมจะดำเนินการในเรื่องนี้ 1.คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเดินทางไปพบเจ้าคณะภาค 16 ที่ จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อขอทราบเหตุผลและคำชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น 2. คณะสงฆ์จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าคณะหนใต้ วัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง 3. จะมีการล่ารายชื่อ 100,000 ชื่อ เพื่อทูลเกล้าถวายฎีกา ฯ ตามลำดับต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0