ผบ.มทบ. 41 สั่งเตรียมพร้อมช่วย ปชช.เดือดร้อนน้ำท่วมหน้ามรสุม ย้ำพื้นที่เสี่ยง รพ.สนามต้องเร่งช่วยผู้ป่วยโควิด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ต.ค.64 ที่บริเวณสนามร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, กรมทหารหารราบที่ 15 , กรมทหารราบที่ 15 กองพันทหารราบที่ 2 ,กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 , ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 , ร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 และเทศบาลเมืองปากพูน,เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธี
พันตรีปรีชา รุ่งเรือง รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงานว่า กองทัพบกมีความห่วงใยในความทุกข์ของประชาชน จึงจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการ ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ทุกประเภททั่วประเทศ ตามนโยบายให้ทุกกองทัพภาค พัฒนาจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ สำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารบกที่ 41 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีเมือเกิดเหตุการณ์ จึงกำหนดการตรวจความพร้อม ทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ ของชุดช่วยเหลือประชาชนพื้นที่รับผิดชอบ

จากนั้น พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวให้โอวาทผู้เข้ารับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคใต้ มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเป็นประจำ แม้ว่าสิ่งที่พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถจะทำได้ก็คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทำอย่างไรให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายน้อยที่สุด นั้นก็คือ เราต้องเตรียมความพร้อมของเราในทุกๆ ด้าน ทั้งผ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ต้องประสานร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน อย่างเต็มกำลัง ทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือที่มีอยู่ การตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์บรรเทาสารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 วันนี้ จึงเป็นการประกันว่า กำลังพล ยานพาหนะยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 มีอยู่นั้น มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้การสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ฝากกำลังพลให้ดูแลพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมให้รีบขนย้ายผู้ป่วย ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันที

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0