ชุดเฉพาะกิจฯ จับกุมผู้ฝ่าฝืน ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเมืองฯ 2คดีมีผู้ต้องหา รวม จำนวน 26 คน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.30 น.
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รอง.ผวจ.นครศรีธรรมราช พ.อ.ศุภชัย ปรีชามาศ์ รอง.กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัด นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้ นายประสงค์ จันทร์หยู ป้องกันจังหวัด นายนันทวัฒน์ กิตติพันธ์พัฒนาปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จนท.กอ.รมน. พร้อมด้วย อ.ส.ประจำชุดจับกุมผู้ฝ่าฝืน ข้อกำหนด ที่ออกตาม พรก.ฉุกเฉิน และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำวน2คดีมีผู้ต้องหา รวม จำนวน 26 คน

1.จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 6คน ในพื้นที่ ม.3 ต.บางจาก อ.เมืองฯ ข้อหาชุมนุมมั่วสุมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย(โต๊ะสนุ๊ก)
2.จับกุมผู้ต้องหา จำนวน20คน ในร้านน้ำชา พื้นที่ 122/2 ม.3 บ้านทุ่งจีน ต.นาเคียน อ.เมืองฯ ข้อหาร่วมกันชุมนุมมั่วสุมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย ( มวยตู้ )…………/////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0