เวทีสาธารณะ “ คนนครฯพร้อมใจ จัดงานบุญ – งานศพปลอดวงเหล้า

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 4 พ.ย.64 เวลา 10.30 น.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดเวทีสาธารณะ #คนนครพร้อมใจ จัดงานบุญ งานศพปลอดวงเหล้า วงพนัน ลดเสี่ยงโควิด ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และเตรียมพร้อมรับสถานการภัยพิบัติในพื้นที่ ตลอดจนให้กำลังใจคณะทำงานหน่วยประสานงานศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนหน้าอำเภอท่าศาลา โดยมีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

—————————————————————————————————————-
การเปิด เวทีสาธารณะ “ คนนครฯพร้อมใจ จัดงานบุญ – งานศพปลอดวงเหล้า / วงพนัน ลดเสี่ยงโควิด ลดอุบัติเหตและอาชญากรรม และเตรียมความพร้อมรับสถานการภัยพิบัติในพื้นที่ ปฎิบัติตามมาตราการ ศบค.จังหวัดอย่างเคร่งครัด ”
โดยภายใต้สถานการณ์ ไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดผู้ติดเชื้อสูง และ พบว่าคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ มาจากกิจกรรมตามวิถีในชุมชน โดยเฉพาะ ร่วมงานศพ งาน บุญต่างๆ ซึ่ง วงเหล้า – วงพนัน หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีการรวมกลุ่มจะเสี่ยงอย่างมาก จึงขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทีมควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ช่วยเฝ้าระวังและร่วมกัน รณรงค์ “คนนครฯพร้อมใจ จัดงานบุญ – งานศพปลอดวงเหล้า / วงพนัน ลดเสี่ยงโควิด ลดอุบัติเหตและอาชญากรรม” เพื่อช่วยกันลดการแพร่เชื้อให้เร็วที่สุด จะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดเช่นกัน ขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะทำงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งชุมชนจัดการตนเองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไปในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย
-พตอ.ต่อศักดิ์ บุญล้น รักษาการแทน ผกก.สภ.ท่าศาลา
-นางศลิตา เสนา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ผช.หน.สนง.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
-นายถวิล หมื่นแล้ว หน.ปภ.เขตพื้นที่สิชล
-นายกัตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอท่าศาลา
-นายสามารถ สุวรรณภัคดี ผอ.รพ.สต.บ้านสงวน
-ผู้ใหญ่บ้านตำบลสระแก้ว
-จนท.ประจำชุดโมบายทีมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช
-จนท.ชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-จนท.ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ประจำส่วนหน้า
-เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
และภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสมพงษ์ มากมณี รองผวจ.นศ/ รอง ผอ.ศอจ.พระราชทาน จว.นศ ได้มอบชุด PPE น้ำดื่ม และสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับ นายอัครวุฒิ คุณารักษ์ กำนันตำบลสระแก้ว ในฐานะหัวหน้าหน่วยประสานงานศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหน้าอำเภอท่าศาลาเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ที่ทำการหน่วยประสานงาน คปส.ส่วนหน้า อำเภอท่าศาลา ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0