ตชด.42 จิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาจิตและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดเขาพระทอง


บรรยากาศของกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาจิตและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันจัดทำโครงการ เพื่อให้บุคคลากรในสังกัดได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน นอกเหนือจากภารกิจประจำในภาระหน้าที่แล้ว ทางหน่วยมีนโยบาบในการกลมเกลาจิตใจ ให้บุคคลกรในสังกัดได้ร่วมกันทำความดี โดยกิจกรรมในครั้งได้เลือกดำเนินการ ณ วัดเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยกันพัฒนา เก็บกวาดความสะอาดภายในบริเวณวัด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า ทั้งนี้เพื่อให้วัดมีภูมิทัศนที่ดี รองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาศึกษาธรรม และร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น

พระมหาอารยนันต์ อานันโท รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง เปิดเผยว่าวัดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน วัดเป็นที่พึ่งในทุกสถานการณ์ แม้กระทั้งการแพร่ระบาดของดรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน บางครอบครัวลำบากไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ คณะสงฆ์ของวัดเขาพระทองก็ออกไปแจกจ่ายอาหารบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งวัดยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจ คนที่ไม่สบายมาวัดก็มีกำลังใจขึ้น
ซึ่งในวันอาทิตย์ที่14 พฤศจิกายน 2564 ทางวัดเขารพระทอง จะมีการทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนในการสร้างโบถ์ส ของวัดเขาพระทอง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันสร้างกุศล ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนากัน ดดยทางวัดมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด 19 จะดำเนินการตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ พี่น้องประชาชนก็สามารถทำบุญออนไลน์กับทางวัด โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย วัดเขาพระทองหมายเลข 822- 0- 60673-8