วัดเขาพระทองจัดทอดกฐิน ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พุทธศาสนิกชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ยอดกฐินกว่า 1 ล้านบาท สมบทุนสร้างโบสถ์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วัดเขาพระทองจัดทอดกฐิน ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัด พุทธศาสนิกชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ยอดกฐินกว่า 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างโบสถ์…/

บรรยากาศประเพณีทอดกฐินสามัคคี ที่วัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดขึ้นตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางวัดจัดขึ้น พระมหาอารยนันต์ อานันโท รักษาการเจ้าอาวาส วัดเขาพระทอง เปิดเผยว่า การทอดกฐิน ได้กระทำสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากในปีนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด19 ทางจังหวัดได้กำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุโรคโควิด19 ทางวัดเขาพระทอง ได้นำมาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดงานทอดกฐินเป็นไปด้วยความปลอดภัย

โดยวัดจะต้องจัดสถานที่ให้มีจุดลงทะเบียน คัดกรอง ตรวจวัดไข้ จุดล้างมือ กำหนดที่นั่งห่างกันพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางชุดเครื่องกฐิน จัดทำเป็นข้าวกล่องให้ประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งงานทอดกฐินในครั้งนี้ ก็ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยอดกฐินในปีนีได้ 1,190,425 บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0