เมืองคอน ปล่อยแถวเข้มลอยกระทองยุคโควิด เน้นเฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษา เข้าพื้นที่เสี่ยง โรงแรม ม่านรูด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่หน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง มีนางปรานี คู่มณี รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานนำกำลังพลประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติการอำเภอ ชุดปฏิบัติการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช พสน.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พสน.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 – 4 พสน.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พสน.โรงเรียนเอกชน และพสน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม 40 นาย ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันลอยกระทง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เช่น ม่านรูด รีสรอท์ โรงแรม และสถานที่ซุ่มเสี่ยง อาจเกิดอาชญากรรมขึ้นได้ รวมทั้งให้คำแนะนำนักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยเคร่งครัด บัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญท่านได้ให้โอวาท กำลังใจผู้ออกปฏิบัติงานและปล่อยแถว

นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ กล่าวขอบคุณและขอชื่นชมชุดปฏิบัติการทุกชุดปฏิบัติ ที่มาร่วมภารกิจในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ทางศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัด ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พื้นที่เสี่ยงในเทศกาลวันลอยกระทง และขอให้ทุกชุดปฏิบัติการเน้นย้ำความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรป้องกันโควิท 19 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นศ.จัดกำลังพลมอบหมายภารกิจให้ ปฏิบัติการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์มอบสื่อ ให้กับร้านค้า สถานประกอบการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกลอฮอล์ บุหรี่ ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตลอดจนการเฝ้าระวังในสถานที่จัดให้มีการลอยกระทงโดยเฉพาะพื้นที่สวนสาธารณะ สถานที่กำกับดูแลของทางราชการเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0