โครงการ “เพ้นท์สี เติมสัน สานฝันผ้าปาเต๊ะ” ไอเดียเก๋ งานฝีมือ งานละเอียดที่สร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน By U2Tตำบลนาทราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

โครงการ “เพ้นท์สี เติมสัน สานฝันผ้าปาเต๊ะ” ไอเดียเก๋ งานฝีมือ งานละเอียดที่สร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน By U2Tตำบลนาทราย

วันนี้ (23 พ.ย.64) ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาทราย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช U2Tตำบลนาทราย ดำเนินการจัด โครงการ “เพ้นท์สี เดิมสัน สานฝันผ้าปาเต๊ะ ” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม มอบหมายให้นักจัดการทางสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อยกระดับอาชีพและสร้าง อาชีพใหม่ให้กับประชาชนในตำบล โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะให้กับกลุ่ม เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย ซึ่งมี ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายและทีมบริหารฯ และนักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ให้กับ นางศุภลักษณ์ คำปล้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลนาทรายและประธานกลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย ตัวแทนชุมชน โดยการส่งมอบ ผ้าโสร่งหญิง 135 ผืน , สก็อตเทปใส ,กรรไกร , สี ACRYLYC , จานสีและพู่กัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ยกระดับอาชีพ และสร้างอาชีพให้ชุมชน แก้ปัญหาความยากจน ให้อยู่รอด ภายใต้วิกฤตโควิด 19 ที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์อันแสนยากลำบากนี้อยู่เช่นกัน

กลุ่มผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย ได้ใช้เวลาว่างรวมกลุ่มกันทำผ้าปาเต๊ะเป็นอาชีพเสริม ทางกลุ่มได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพื่อต่อยอดของที่มีอยู่แล้ว ทำผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ และคนรุ่นก่อนๆเขาใช้ผ้าปาเต๊ะนุ่งเป็นผ้าถุงอย่างเดียว แต่ด้วยลวดลายที่มีสีสัน จึงคิดอยากให้ผ้าปาเต๊ะมันโดดเด่นขึ้น เป็นเอกลักษณ์ สวมใส่ได้หลากหลาย จึงจะนำมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้า กางเกง ที่มีความเป็นแฟชั่นแบบเก๋ไก๋ขึ้น จะได้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งปัจจุบัน ผ้าปาเต๊ะ ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นิยมนุ่งกันในกลุ่มผู้หญิงภาคใต้ ไม่เฉพาะกลุ่มชาวมุสลิมเท่านั้น แต่นิยมใส่กันทุกจังหวัด ทุกศาสนา และยังสามารถดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าผันคอ ผ้าคลุมผม เสื้อ ฯลฯ อีกด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0