เปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว CALL 1155 สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว CALL 1155 สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
487200
วันนี้ (24 ก.ย. 62) ที่ตู้บริการตำรวจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช บริเวณสนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยซึ่งมี ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาตำรวจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ฯลฯ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
487201
สำหรับการตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ตรวจตราดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้สนับสนุนสถานีตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดยการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเป็นจุดบริการในสถานที่สำคัญและเหมาะสม ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีพื้นที่รับผิดชอบ รวม ๒๒ จังหวัด ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับสถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3
487204
โดยได้ตั้งจุดบริการเพื่อตรวจตราและดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ได้สนับสนุนสถานีตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่างๆ โดยการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นจุดบริการในสถานที่สำคัญและเหมาะสมในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอให้ตั้งบริเวณสนามหน้าเมืองด้วยเหตุผลอันเกิดประโยชน์การท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้การจัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชน และนักท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช หน้าสนามหน้าเมืองอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ในการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
487205
487207
487207
487212
487212
487210

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0