มรภ.นครศรีธรรมราช ผนึกกำลังเครือข่าวเปิดประตูสู่พิปูน” ดันผู้ประกอบการ “ท่องเที่ยว” “อาหาร” “สินค้าชุมชน”


ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รักษาราชการอธิการบดี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี กำกับ ศพท. มอบหมาย ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวรายงานโครงการแด่ประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาส นายอำเภอพิปูน ทั้งนี้ได้มีการมอบป้ายสัญญลักษณ์ SHA (Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) และ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ท้องที่อำเภอพิปูน ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม 9 แหล่ง ประกอบด้วย 1) ร้านอาหารพิปูนออนเช็น A4895 2) ร้านของฝากของที่ระลึกวิสาหกิจขุมชนต้นน้ำตาปีแฮนด์เมดพี่จอย J0753 3) ร้านอาหารอิ่มละไม A12040 4) ร้านอาหารพี่ปูพิปูน A4607 5) ร้านอาหารครัวภูริ A4608 6) ร้านของฝากของที่ระลึกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ผลต้นน้ำตาปีน้าติ J0670 7) ร้านของฝากของที่ระลึกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ม.4 J0864 8) ร้านอาหาร leke camp A12653 9) ร้านของฝากของที่ระลึกโรงงานเซรามิค J0895 10) ที่พัก ชมดาว บ้านมานิษา B5973 จากคุณศีริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากนั้นเป็นเวทีการสัมมนา Onsite/Online ” “เดินหน้าพัฒนายางค้อม : การท่องเที่ยววิถีใหม่กับการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนตำบลยางค้อม ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1) ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอพิปูน 2) นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3) นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช 4) นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราช 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7) นายอำพล ธานีครุฑ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 8) นายปรีชานนท์ สรรพจิตต์ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ต้นน้ำตาปี 9) นายสุชีพ วงศ์สวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 10) นางสาวจุฬาลักษณ์ อังสัจจะพงษ์ ผู้จัดการใหญ่ ไทย สมายล์ทัวร์ แอนด์ แทรเวล 11) นายญาณวุฒิ อรชร กรรมการผู้จัดการ เอ็น เอส ที ทราเวลเลอร์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณอานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) อว.มรภ.นครศรีธรรมราช ตำบลยางค้อมรับผิดชอบโดย ดร.วิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประนอม การชะนันท์ ดร.ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล อาจารย์ภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค อาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ นักจัดการทางสังคม ในโครงการ U2T เป็นผู้รับผิดชอบหลักโครงการ/กิจกรรม