นักจัดการทางสังคมU2Tตำบลในเมือง มรภ.เมืองคอนจัดอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ7 ธค.2564 ที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุมสุชาติ ทรัพย์สิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผช.อธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราช ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานักจัดการทางสังคม U2T ตำบลในเมือง ได้ร่วมกับนักจัดการทางสังคมU2Tตำบลในเมือง จัดกิจกรรมอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช,นายนริศ น้อยทับทิม นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช และผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่บรรดาผู้นำชุมชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้นนายนริศ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพนครศรีธรรมราชได้นำผู้เข้าอบรมทุกคนเดินทางไปชมเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญหลายแห่งในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเจ้าลาวทองในวัดสวนหลวง,หลวงพ่อวัดท้าวโคตร,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน,ฐานพระสยม ตลาดท่าชี,และไหว้พระพุทธสิหิงส์ในศาลากลางจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นวัดสวนหลวง หอพระอิศวร และบรรยายถึงบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณของมัคุเทศก์
ส่วน ผศ.ฉัตรชัย ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่องเส้นทางพระธาตุสู่มรดกโลก ทั้งนี้สุดท้ายอาจารย์วาที ทรัพย์สิน ได้บรรยายสรุปให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ดีและเก่งต่อไปในอนาคต.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0