อบจ.เมืองคอนทุ่มกว่า 15.5 ล้านอุดหนุน 20 โรงเรียน-“กนกพร เดชเดโช”มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาลูกหลานเมืองนคร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีลงนามบรรทุกข้อตกลงและรับเงินอุดหนุนโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชปีงบประมาณ 2565 จำนวนรวม 15,550,000 บาท โดยมีนายยุทธการ รัตนมาศ รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียน 20 โรงทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับการพิจารณารับเงินอุดหนุนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นางกนกพร กล่าวกับคณะผู้บริหารโรงเรียนก่อนพิธีลงนามและมอบเงินอุดหนุนโรงเรียนว่า อบจ.นครศรีธรรมราชให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษของลูกหลานเยาวชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอันต้น ๆ และได้มอบเงินอุดหนุนสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่สมัยนายวิฑูรย์ เดชเดโช สามีของตนเป็นนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อนายวิฑูรย์ สามีเสียชีวิตตนและลูกหลานจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิวิฑูรย์ เดชเดโช ขึ้น และอุทิศตนในการช่วยเหลือกิจกรรมส่วนตัวมาโดยตลอด จึงทราบว่าคนนครศรีธรรมราชเฝ้ารอคอยให้คนในตระกูลเดเดโชขึ้นมาเป็นผู้บริหาร อบจ.นครศรีธรรมราชอีกครั้ง และผ่านมา 11 ปี ตนจึงเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช และได้รับความวางใจจากชาวนครศรีธรรมราชเทคะแนนให้กว่า 2.5 แสนคะแนน จนชนะการเลือกตั้งในคราวเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 อบจ.นครศรีธรรมราช มีงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ได้ให้การอุดหนุนโรงเรียนทั่วจังหวัดในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนละ 2.5-5 แสนรวมเป็นเงินกว่า 17 ล้านบาท แต่ในปีนี้ยอดงบประมาณ อบจ.ลดลงเหลือ 9 ล้านบาทเศษจึงจัดงบประมาณอุดหนุนได้แค่ 15,550,000 บาท

หลังเสร็จสิ้นและพิธีลงนามและมอบเงินอุดหนุนโรงเรียนเสร็จสิ้น นางกนกพร เดชเดโช ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า คณะผู้บริหาร อบจ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งคณะทำงาน ข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของลูกหลานชาวนครเป็นอย่างมาก การส่งเสริมให้ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช ได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาเป็นเรื่องแรก ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ควบคู่และบูรณาการร่วมกับวิชาการ ซึ่งกิจกรรมในหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนั้น อบจ.นครศรีธรรมราชจึงพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อว่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ให้สามารถเริ่มต้นขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน โดยมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์เต็มที่ และต่อยอดสู่อนาคตที่ดีต่อไป ถ้า อบจ.นครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือเครือข่ายการศึกษาต่าง ๆ อย่างจริงจังจะทำให้การศึกษาของลูกหลานชาวนครนครศรีธรรมราช มีคุณภาพทางด้านการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ในปีต่อ ๆ ไปตนจะยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ และอาจจะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพิ่มเติมในงบประมาณปีต่อ ๆ ไป

“หากสถานศึกษาใดต้องการให้ตนหรือ อบจ.ช่วยเหลือในเรื่องใดโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาตนจะไม่ลังเลใจเลย ตนเป็นนายกที่เข้าถึงพึงได้อย่างแน่นอน ทุกคนสามารถเข้าพบและแจ้งตนได้โดยตรง หรือจะประสานงานผ่านทางคณะผู้บริหาร และ ส.อบจ.ในแต่ละพื้นที่เพื่อแจ้งให้ตนทราบอย่างเป็นทางการ ตนยืนยันว่าพร้อมที่จะดูแลให้การบริหารช่วยเหลือชาวนครศรีธรรมราชอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป”

นอกจากนี้ในส่วนของโรงเรียนสังกัด อบจ.นครศรีธรรมราช 5 โรง ทาง อบจ.ได้ให้การสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียน EP ในระดับอนุบาล ขึ้นทั้ง 5 โรง ทำให้เด็กและเยาวชนในชนบทหรือท้องถิ่นห่างไกลได้มีโอกาสมาเรียนแทนที่เมื่อก่อนพ่อแม่ ผู้ปกครองที่พอจะมีฐานะต้องดั้นด้นพาลูกหลานมาเรียนในตัวเมือง โดยได้เริ่มทอดลองในปีงบประมาณ 2565 จากนั้นทาง อบจ.จะจัดทีมลงไปประเมินผลหากพบว่ามีผลดี เด็กที่เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ได้ดี สามารถพัฒนาสามารถต่อยอดได้ในปีต่อไปก็จะเพิ่มงบประมาณจัดการให้อีก และทาง อบจ.ได้สนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศของเราเอง ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากการที่เราให้งบประมาณอุดหนุนไปเมื่อปีที่แล้วโรงละ 2.5 แสน หากเด็กคนไหนมีความสามารถดีสามารถถ่ายทอดความรู้ภาษาต่างประเทศได้เราก็นำมาต่อยอดมาเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศให้ความรู้กับเด็กเยาวชนในโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปเราอาจจะไม่ต้องจ้างครูต่างประเทศโดยตรง แต่เรามาจ้างครูต่างประเทศที่เป็นเด็กในบ้านเราเอง อบจ.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะสร้างเด็ก สร้างครูภาษาต่างประเทศของเราเองให้เป็นคุณครูที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพต่อไป นางกนกพร กล่าว.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0