สุดฮือฮา!!“หลวงพ่อพัฒน์” เกจิดังอายุ 100 ปีจากปากน้ำโพเหยียบถิ่นเมืองคอน-เททองปลุกเสก“พระหนุนดวงหลวงพ่อพัฒน์”


”หลวงพ่อพัฒน์” เกจิดังอายุ 100 ปีจากวัดห้วยด้วน เมืองปากน้ำโพนครสวรรค์ยอมนั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิตเหยียบถิ่นเมืองนครศรีธรรมราช-สักการะพระบรมธาตุเดีย์,เททองและปลุกเสก“พระหนุนดวง”วัดวังตะวันออก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ธ.ค. นี้-เตรียมวัตถุมงคลพระหนุนดวง หัวนะโม และตาพรานบุญเข้าร่วมในพิธีปลุกเสกครั้งประวัติศาสตร์
(11 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ได้สั่งการและมอบหมายให้นายสุชาติ เจริญพงศ์ เลขานุการนายก ฯ นำพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลลงพื้นที่วัดวังตะวันออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีเททองและพุทธา-เทวาภิเษกวัตถุมงคล“พระหนุนดวงเรียกทรัพย์” หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ที่หลวงพ่อพัฒน์จะเดินทางมาประกอบพิธีด้วยตัวเอง ณ.มณฑลพิธีวัดวังตะวันออก ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นับเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งประวัติศาสตร์ของสองนคร “นครศรีธรรมราช และนครสวรรค์” ในวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ทำให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงที่ทราบข่าวว่าหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสรรค์ จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่างเฝ้ารอต้อนรับกันอย่างคึกคัก
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก“พระครูนิวิฐปุญญากร” หรือ “หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม”หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดหวยด้วน อายุ 100 ปี เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมในลำดับต้น ๆ ของเมืองไทยในปัจจุบัน เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักและเสื่อมใสศรัทธากันอย่างกว้างขวาง มีคณะศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และเป็นผู้ที่อุทิศตนแด่พระพุทธศาสนา สร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์และคุณูปการให้กับสังคมไทยมากมาย จนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานตั้งสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขึ้นเป็น “พระราชมงคลวัชราจารย์” เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา จะเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หรือ “เจ้าพิธี” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่หลวงพ่อพัฒน์ เดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและคณะให้การต้อนรับ

พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ ปญญฺวโร หรือ “พระอาจารย์ดอน” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออก กล่าวว่า การจัดสร้างวัตถุมงคลพระหนุนดวง หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่“พระครูนิวิฐปุญญากร” หรือ“หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม”ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระราชมงคลวัชราจารย์” อาตมาได้เดินทางไปกราบขอพระท่านหลวงพ่อพัฒน์ที่วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ โดยอาตมาได้ถามว่าหลวงพ่อพัฒน์ว่าเคยไปจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่ หลวงพ่อพัฒน์ ตอบว่าไม่เคยไป อาตมาระบุว่าอยากจะนิมนต์ท่านไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชสักครั้ง และอยากสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสักรุ่น หลวงพ่อพัฒน์ กล่าวตอบทันทีว่าถ้าอาตมานิมนต์ไปจริง ๆ ก็จะไปและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในขณะที่ลูกศิษย์ของท่านทักท้วงว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วเดินทางยากลำบาก เพราะท่านจะไม่นั่งเครื่องบินและต้องเดินทางด้วยรถยนต์เท่านั้น
“ปรากฏว่าหลวงพ่อพัฒน์ กลับยืนยันว่าพร้อมที่จะเดินทางมาที่นครศรีธรรมราช และพร้อมจะยอมนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเพื่อไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช รวมทั้งร่วมในพิธีเททอง-พุทธาภิเษกวัตถุมงคลตามที่อาตมาต้องการ จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างวัตถุมงคล“พระหนุนดวงหลวงพ่อพัฒน์”ขึ้น ซึ่งจะจัดสร้างทั้งรูปเหมือนบูชาขนาดใหญ่และพระหนุนดวงขนาดเล็กสำหรับแขวนหรือห้อยคอพกพาติดตัว โดยกำหนดประกอบพิธีเททองและมหาพุทธา-เทวาภิเษก ในวันที่ 21 ธ.ค. 2564 นอกจากพระหนุนดวงแล้วจะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ประกอบด้วย “หัวตาพรานบุญ”เนื้อโลหะ และ “หัวนะโมสองนคร” นำเข้าพิธีพุทธา-เทวาพิเษก ในวาระเดียวกันด้วย”
พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ ปญญฺวโร หรือ พระอาจารย์ดอน” กล่าวอีกว่า ในการจัดสร้างวัตถุมงคลพระหนุนดวง หลวงพ่อพัฒน์ ในครั้งนี้อาตมาได้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี “เจ้าประคุณหลวงพ่อธงชัย” วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เมตตาอธิฐานจิตจารแผ่นชนวนมวลสารเพื่อความเป็นสิริมงคลให้อีกด้วย โดยการประกอบพิธีเททองและมหาพุทธา-เทวาภิเษก ในวันที่ 21 ธ.ค. 2564 เป็นการประกอบพิธี ฯในวาระแรก ส่วนวาระที่ 2 กำหนดประกอบพิธี ณ.มณฑลพิธีวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 28 ก.พ.2565 อย่างไรก็ตามหลังการประกอบพิธี ฯในวาระแรกในวันที่ 21 ธ.ค. 2564 “พระราชมงคลวัชราจารย์” หรือหลวงพ่อพัฒน์ จะนำวัตถุมงคล “หลวงพ่อพัฒน์”วัดห้วยด้วน ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ต้องการและเสาะหาของเซียนพระทั่วประเทศมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคนอีกด้วย

สำหรับกำหนดการในภาคเช้าเป็นการประกอบพิธีเทวาภิเษก โดยคณะฆราวาสจอมขมังเวทย์ และคณะพระราชครูโนราห์ หรือ “ครูหมอโนราห์”ตามความเชื่อและศรัทธาของเหล่าศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก โดยมีอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ เป่าขลุ่ยถวายครูบาอาจารย์ เทพยดา ฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนครสวรรค์ หลังพิธีเทวาเษกเสร็จสิ้นจะมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับศิลปินพื้นบ้านผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะประจำถิ่นศิลปินพื้นบ้าน ประกอบด้วย โนราห์ 15 ท่าน หนังตะลุง 3 คณะ และเพลงบอก 2 คณะ จึงนับได้ว่าในวันดังกล่าวเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองนครสวรรค์ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดพต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อาตมาพระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ โทร.080-6954622 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางสื่อมวลชนทุกแขนง และติดตามบรรยากาศผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ค “คิดถึงจังเรดิโอ” และ “เพจข่าวตีแผ่” ตั้งแต่เวลา 09.39-14.39 น.วันที่ 21 ธ.ค. 2564 พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ ปญญฺวโร หรือ พระอาจารย์ดอน” กล่าวในที่สุด.