พิธีทำบุญฉลองศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ และเปิดเส้นทางนำเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางประวัติศาสตร์การทำหลุมแร่เขาศูนย์เมื่อครั้งอดีต

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้(28 ธ.ค.64) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประจำเขาศูนย์ หมู่ที่ 9 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมท่องเที่ยวเขาศูนย์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีทำบุญฉลองศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวได้สักการะบูชา โดยมีพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งมีนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศิริลักษณ์ พัฒนคุณางกูร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช นายทรัพย์สิน จงดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12(นครศรีธรรมราช) ปลัดอำเภอฉวาง ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนทุกภาคส่วน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

พิธีทำบุญฉลองศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ และเปิดเส้นทางนำเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางประวัติศาสตร์การทำหลุมแร่เขาศูนย์เมื่อครั้งอดีต ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาศูนย์ ให้เป็นแบบของการจัดการเรื่องแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น โดยชมรมท่องเที่ยวเขาศูนย์ ได้รับการสนับสนุนการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มาแล้วนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และให้กำลังใจชุมชนในระดับพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น จึงได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยว จำเป็นจะต้องรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ พระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้แก่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนช่วงโควิด พร้อมทั้งให้พรมอบเป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0