ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเมืองคอน เปิดเวทีอบรมเยาวชนนักเฝ้าระวังควบคุมปัจจัยเสี่ยง 4 มุมเมือง เยาวชนสร้างสรรค์ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2022


วันที่ 27 ธ.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)ปลุกพลังเยาวชนคนเมืองคอน เปิดเวทีอบรม เยาวชนนักเฝ้าระวัง – ควบคุมปัจจัยเสี่ยง 4 มุมเมือง เยาวชนสร้างสรรค์ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2022 มีนางสาวศรุดา ศรีสุขใส หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเด่นวัฒน สักคุนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการ ชุดปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์อำเภอถ้ำพรรณรา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและเยาวชนแกนนำ ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะให้เด็กและเยาวชน เป็นนักเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง รู้เท่าทันภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ตลอดจนการเป็นนักรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งสภาเด็กและเยาวชนได้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนอำเภอถ้ำพรรณรา เป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอถ้ำพรรณรา ชุดใหม่ เพื่อประสานงานสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ตามโอกาสต่างๆ อีกทั้งได้มีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน อำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมเดินรณรงค์ สร้างความตระหนักในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเครือข่ายเยาวชนอำเภอทุ่งใหญ่

นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด กล่าวว่า ทางศูนย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของพลังเด็กและเยาวชน ที่รุกขึ้นปกป้องพื้นที่ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้กับเพื่อนเด็กและเยาวชน ฝึกทักษะการเป็นนักรณรงค์ และนักเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ในพื้นที่