65 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ม.ราชภัฏนครฯ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เหลียวหลังแลหน้า 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 65 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565 โดยมีการจัดงานรูปแบบ Onsite (มีการตรวจคัดกรองเชื้อโคโรน่า 2019 แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม) ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ และรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet และการถ่ายทอดสดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

กิจกรรมในวันที่ 8 มกราคม 2565 เริ่มต้นขึ้นในเวลา 09.00 น. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ” โดย ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เวลา 10.30 น. การเสวนาเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” โดย นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายธนาโชติ เพชรสังฆาต นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และรางวัลคนดีศรีมหาชัย

และในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. พิธีการสักการะเจ้าพ่อมหาชัย เวลา 09.00 น. พิธีสถาปนารำลึกวางพานพุ่มถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 ประกาศปณิธาน เข็มมุ่ง และจุดเน้น ประจำปี 2565 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปิดท้ายด้วนพิธีมอบทุนการศึกษาแก้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 81 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0