นายก อบจ.เมืองคอนมอบชุดตรวจ ATK 1 พันชุดมูลค่า 2.5 แสนให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ฯที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47


นายก อบจ.เมืองคอนสนับสนุนชุด ATK 1 พันชุดมูลค่า 2.5 แสนให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ฯที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47รอบคัดเลือกที่ จ.ระนอง-“ นายกเจ้ต้อย “กนกพร เดชเดโช ยืนยันหนักแน่นพร้อมสนับสนุนและพัฒนาด้านการพกีฬาของจังหวัด ตั้งเป้าระหว่างปี 65-68 จัดงบหลายร้อยล้านปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างสนามกีฬาทุกอำเภอทั่วจังหวัด
(11 ม.ค.) ที่อาคารสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในสนามกีฬากลางกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานใน พิธีรับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 ณ. จังหวัดระนอง โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นครศรีธรรมราช , เจ้าหน้าที่, ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ฯนำโดยนายยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเดช ภพ สมศิริ เลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเสน่ห์ แก้วจันทร์ อุปนายก ฯสมาคม พ.อ.เวหา อรุณสวัสดิ์ นายสมคิด พรหมดนตรี คณะกรรมการสมาคม ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายเดชลภ สิมศิริ เลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่จังหวัดระนอง ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 “ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 30 มกราคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือก ภาค 4 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อคัดเลือกเป็น ตัวแทนนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวน เกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 โดยนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการตรวจ ATK)ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี RT – PCRหรือวิธีการ Antigen Test (ATK) จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังกล่าว โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นครศรีธรรมราช และสำนักงาน กกท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2555 วันรุ่งขึ้น วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2555 นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การสนับสนุนสั่งซื้อชุด ATK ให้ทันที และได้นัดนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่มาร่วมรับมอบชุดตรวจ ATK ในวันนี้
ทางด้านนางกนกพร เดชเดโช กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะทุกคนเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดและของชาติ เพื่อไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดของเรา สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว และวงศ์ตระกูลรวมทั้งเกียรติภูมิของตนเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาทั้งบุคลากร ตนยืนยันว่าทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและส่วนรวม ไม่ซ้ำซ้อนและไม่ขัดกับระเบียบข้อกฎหมายตนพร้อมให้กรสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่นสนามกีฬากลางจังหวัดแห่งนี้ รวมทั้ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(บ้านม่วงงาม) อำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จุงอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงเปลี่ยนลู่ยาง สนามฟุตบอล โรงยิม ปรับปรุงถนนภายในสนาม ปรับปรุงสนามมวย สร้างระบบประปาในสนาม ปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (สนามแบดมินตัน) ในปี 2564 รวมเป็นเงินประมาณ 66 ล้านบาท และยังอนุมัติงบประมาณ สร้างสนามกีฬาประจำ อำเภอท่าศาลาด้วยงบประมาณ 3-4 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ส่วนในปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 11 โครงการ เช่น ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนาม 2 แห่งนี้ เปลี่ยนระบบไฟ,เปลี่ยน สกอร์บอร์ด,ปรับปรุงรั้วรอบสนาม,สร้างสนามบาสเกตบอล,สร้าง เชปักตะกร้อกลางแจ้งใหม่, ติดตั้งเก้าอี้ภายในโรงยิม ติดตั้งเก้าอี้ อัฒจันทร์ทั้งด้านมีหลังคาและไม่มีหลังคา ปรับปรุงห้องออกกำลังกายฝั่งอัฒจันทร์คบเพลิง ปรับปรุงสนามเทนนิสเป็น 5 คอร์สร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 4 เสา และปรับปรุงสนามเทนนิสสนามหน้าเมืองเป็น 5 คอร์ส รวมงบประมาณ 88 ล้านบาท โดยบางโครงการได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเปลี่ยนสู่ยางและสนามฟุตบอลบ้านม่วงงาม อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 25 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113 ล้านบาท ทางด้านการพัฒนาบุคลากรและการแข่งขันกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณอยู่ในข้อบัญญัติประจำปี 2565 ทุกด้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โดยบางโครงการอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้จะแปลงงบประมาณมาเป็นพัฒนาสนามกีฬาต่อไปและในปีงบประมาณ 2566 – 2568 จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณอีหลายน้อยล้านบาทเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอแหมือนที่อำเภอท่าศาลา เช่น อำเภอนาบอนอำเภอสิชล อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวดและอำเภออื่น ๆ เป็นต้น จึงขอให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้วางใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวนโยบายในการพัฒนาดานการกีฬาอย่างเต็มที่ ในอนาคตการกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตอีกครั้งอย่างแน่นอน
ในส่วนของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 “ระนองเกมส์” ทั้งที่เดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดระนอง จังชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ มีความพร้อมในการแข่งขัน และขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยจากโควิด ชนะการแข่งขันได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป นางกนกพร กล่าวย้ำ.