โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 22 อัตรา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 22 อัตรา

สาขาที่เปิดรับสมัคร
1.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 1 อัตรา
2.แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
3.อายุรแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4.อายุรแพทย์ อนุสาขาโรคหัวใจ จำนวน 1 อัตรา
5.อายุรแพทย์ อนุสาขาโรคระบบหายใจ และภาวะวิกฤต โรคระบบการหายใจ จำนวน 1 อัตรา
6.อายุรแพทย์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 อัตรา
7.ศัลยแพทย์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
8.ศัลยแพทย์ยูโรวิทยา จำนวน 1 อัตรา
9.กุมารแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
10.กุมารแพทย์ อนุสาขาโรคหัวใจ จำนวน 1 อัตรา
11.กุมารแพทย์ อนุสาขาโรคไต จำนวน 1 อัตรา
12.กุมารแพทย์ อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด จำนวน 1 อัตรา
13.สูตินรีแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
14.สูตินรีแพทย์ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
15.ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จำนวน 3 อัตรา
16.แพทย์โสต ศอ นาสิก จำนวน 1 อัตรา
17.รังสีแพทย์วิทยาวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
18.แพทย์นิติเวช จำนวน 1 อัตรา
19.วิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มีนาคม 2565
สอบถามโทร 0 7547 9999
เว็บไซต์: https://hospital.wu.ac.th/

#นายแพทย์ #สมัครแพทย์ #รับสมัครแพทย์ #แพทย์เฉพาะทาง
ที่มา:เพจโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์