“ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา” กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดรถรับบริจาคสิ่งของทางการศึกษา ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา”
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดรถรับบริจาคสิ่งของทางการศึกษา ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดยานพาหนะของหน่วยเป็นจุดรับบริจาคและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนและหนังสืออื่นๆ ทั้งใหม่และเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ร่วมบริจาคตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบก รวมทั้งรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ ณ บ้านทหารปืนใหญ่ ภายในค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้มาตรการการป้องกันโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้หน่วยทหาร กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสร้างโอกาสบริจาคสิ่งของทางการศึกษา เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์อยากร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวสามารถร่วมบริจาคได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0