โรงเรียนปากพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดหลังทำเป็น รพ.สนามเริ่มคลี่คลาย


เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 10กพ.2565 ที่สนามโรงเรียนปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากปากพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ประจำปี2565 โดยมีนายธวัช คำนวณ ผอ.รร.ปากพูน กล่าวรายงาน มีผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจาก รร.ปากพูน ได้เสียสละให้ใช้สถานที่เป็น รพ.สนาม รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองปากพูน เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยมาตั้งแต่28มิ.ย.2564 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาและกลับบ้านแล้ว4,500คน และขณะนี้ยังเหลือผู้ป่วยอีกเพียง123ราย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน โรงเรียนและเตรียมสถานที่ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงามปลอดภัย ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในวันนี้

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ที่ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินพระราชทาน จำนวน 285,000บาท ช่วยเหลือโรงเรียนปากพูน ที่ได้จัดตั้งเป็น รพ.สนาม รักษาผู้ป่วยโควิด-19และให้สถานศึกษานำเงินไปชำระค่าสาธารณูปโภคและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้คืบสู่สภาพปกติและเตรียมจัดการเรียนการสอนต่อไป เพื่อสร้างความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความรักสามัคคีในชุมชนต่อไป.