โรงแรมทวินโลตัส ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมส่งยิ้มส่งใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ใน 14 กุมภาพันธ์ 2565

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ (14 ก.พ 65) เวลา 10.30 น. พลตรีศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ คุณชนัตนันท์ สินสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและกลยุทธ์การตลาด คุณชลสุชา วณิชชากร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์ภาครัฐ พร้อมคณะ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมาส่งมอบสิ่งของตามกิจกรรมส่งยิ้มส่งใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้โอกาสในวันวาเลนไทน์ในปีนี้ เพื่อส่งมอบสิ่งของต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรักความห่วงใยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของดังกล่าว

คุณชนิตนันท์ สินสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและกลยุทธ์การตลาด โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้บริหารและพนักงานโรงแรม มีความรู้สึกห่วงใยถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จชต. จึงได้ร่วมกันจัดโครงการส่งยิ้มส่งใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 สิ่งของที่มอบในครั้งนี้ ประกอบด้วยคุกกี้รูปหัวใจ 1,000 ถุง อมยิ้มรูปหัวใจ 5 ลัง สบู่พร้อมยาสีฟันดอกบัวคู่ 20 ลัง พร้อมกันนี้ได้จัดทำการ์ดรูปหัวใจในการ์ดดังกล่าวเขียนข้อความแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจจากประชาชน พนักงาน และทภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันเขียนขึ้นจากใจ โดย พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบ กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณในความรักความห่วงใยที่ได้รับจากประชาชนแนวหลังตลอดมา และจะรีบนำสิ่งของดังกล่าวพร้อมการ์ดอวยพรไปให้เหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างรวดเร็ว และยืนยันทหารทุกนายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อดูแลความสงบสุขในพื้นที่ด้ามขวานของไทย ต่อไป

สำหรับกิจกรรมส่งยิ้มส่งใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโรงแรมทวินโลตัส และบริษัทดอกบัวคู่จำกัด ได้เห็นความสำคัญในการเสียสละของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการอื่น ๆ และประชาชนในพื้นที่ จึงใช้โอกาสเทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งมอบกำลังใจส่งยิ้มส่งใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยใช้โอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ถือเป็นเลขมงคล 14/14 เพื่อส่งกำลังใจผ่านสิ่งของให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงข้าราชการอื่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย ความปรารถนา ที่มีต่อกัน สร้างความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ ท่ามกลางความห่วงใยของแนวหลัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0