เชฟรอนสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ร่วมขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก


บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท ให้กับ นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี ในระยะที่ 4 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยโครงการฯ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ผ่านงานศิลปะ ดนตรี นิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ทำงานร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี มาตั้งแต่ปี 2561 โดยสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้นแล้วกว่า 5,200,000 บาท