กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสะสมแคลอรี่ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

📢📢กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมสะสมแคลอรี่ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
🌟DPE nub CAL@นครศรีธรรมราช🌟

โดยกิจกรรม DPE nub cal นี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสมัครแข่งขันออกกำลังกายออนไลน์ สะสมแคลอรี่ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อสะสมแคลอรี่
ตามกติกาลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกจากจังหวัดที่ร่วมกิจกรรม

👉👉กติกาการแข่งขันเบื้องต้น
1.ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่แอบพลิเคชันLine:@dpenubcalได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2565 (เลือกช่องลงทะเบียน DPE nub CAL@นครศรีธรรมราช)

2.เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการส่งผลการออกกำลังกายมาทางแอปพลิเคชั่น Line:@dpenubcal ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่กำหนด 99 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม–20 มิถุนายน 2565
3.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลการร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line:@dpenubcal โดยระบบจะคำนวณแคลอรีที่ได้จากกิจกรรมที่ร่วม เช่น ภาพจากแอปพลิเคชั่นที่กำหนดแสดงระยะทางวิ่งหรือเดินที่มีหน่วยวัดชัดเจนหรือการออกกำลังกายรูปแบบอื่นๆเพื่อเป็นการสะสมแคลอรีต่อวัน
4.ตลอดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมแคลอรี่ให้ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 แคลอรีหรือ 400 เครดิตและต้องมีวันที่ส่งผลจำนวนไม่น้อย 50 วัน (เพื่อตอบความต่อเนื่องสม่ำเสมอ)
5. สามารถส่งผลการออกกำลังกายได้วันละ 2 ครั้งเท่านั้นและสามารถส่งผลย้อนหลังได้ภายใน 1 วัน
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งหลักฐานภาพบันทึกหน้าจอแอพพลิเคชั่น (Application) ของโทรศัพท์ หรือ ภาพถ่ายหน้าจอนาฬิกาสมาร์ท วอร์ช (Smart Watch) ที่แสดงผลเป็นจ้านวนแคลอรี่ที่ใช้ ภายหลัง การออกกำลังกายทุกครั้ง โดยส่งผ่านทางช่องทาง Line : @dpenubcal
7.ลุ้นรับเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้ที่มีแคลอรี่สะสมตามกำหนด (ข้อ 4) ตามลำดับ สรุปรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล 30 มิถุนายน 2565
8. ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075 342 621