มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ให้กับอาสาสมัครมูลนิธิฯ เมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่

มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ให้กับอาสาสมัครมูลนิธิฯ เมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่

ณ ห้องประชุมใต้เต็กตึ้งนครศรีธรรมราช มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ให้กับอาสาสมัครมูลนิธิฯ เมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายชนพัฒน์ ศุภธรรมกุล ประธานมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้ใช้ความรู้ ทักษะ จากการฝึกอบรมที่ผ่านมา ให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ถูกต้อง ตามกระบวนการทางการแพทย์ ซึ่งโครงการจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 6 และวันที่ 12 ถึงวันที่ 13 เป็นวันสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 5 วัน เป็นเวลา 40 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยอาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กตึ๊งอำเภอต่างๆ รวมถึงพนักงานของศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์ จำนวน 52 คน ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย การเรียนรู้ทฤษฎี ปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์สถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างชำนาญ ซึ่งคาดว่าจะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.