รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมพิธี “วันถลางชนะศึก” รำลึกถึงวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

🌈💂รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมพิธี “วันถลางชนะศึก” รำลึกถึงวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

📰 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565
🏅 พันเอกอภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วย คุณ ชฎาภรณ์ แจ่มแจ้ง รักษาการประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 และกำลังพลร่วมพิธีบวงสรวง ,พิธีตักบาตรพระสงฆ์ , และพิธีวางพวงมาลา “วันถลางชนะศึก” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

📘 โดยวันถลางชนะศึก ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เมื่อปีพุทธศักราช 2328 ประวัติชาติไทยได้จารึกวีรกรรม และระลึกถึงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งทั้งสองท่านได้ประกอบวีรกรรมนำชาวถลางต่อสู้กับทหารเมียนมา ที่ยกกองทัพมาตีเมืองถลางในสงครามเก้าทัพ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมเมือง โดยส่งทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลางได้ถึงแก่อนิจกรรม คุณหญิงจัน ภริยาเจ้าเมืองถลาง และคุณหญิงมุก ผู้เป็นน้องสาว ได้นำชาวเมืองต่อสู้กับเมียนมาเป็นเวลาเดือนเศษ ปกป้องบ้านเมืองให้รอดจากการถูกยึดครองอย่างองอาจกล้าหาญ จนเมียนมาต้องถอยทัพกลับไป เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณหญิงจัน เป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณหญิงมุก เป็นท้าวศรีสุนทร เป็นความภาคภูมิใจที่จารึกไว้ในความทรงจำของชาวไทยทั้งชาติ ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

#กองพลทหารราบที่5

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0