“เหรียญทอง และเหรียญเงิน ครั้งแรกในรอบ14 ปี” กีฬาว่ายน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

เหรียญทอง เหรียญที่ 19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

“เหรียญทอง และเหรียญเงิน ครั้งแรกในรอบ14 ปี” กีฬาว่ายน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทกบ 50 เมตร เหรียญทอง ประเภทผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญเงิน บุคคลชายกิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์ คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 5-25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ นักกีฬานครศรีธรรมราชทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ยังคงติดลำดับ 1-10 ของประเทศไทย ชาวนครศรีธรรมราชส่งกำลังใจเชียร์ แสดงความชื่นชมยินดี


#ครั้งแรกในรอบ 14 ปี
#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ทีมชาติไทย
#ร่วมสร้างร่วมพัฒนากีฬาเมืองคอนสู่ทีมชาติไทยสู่อาชีพ ที่มั่นคง