ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ในบรรยากาศเป็นกันเอง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0วันนี้ (22 มี.ค.65) เวลา08.30 น. ที่ร้านอาหารโกปี๊สาขาเซนทารา ถ.พัฒนการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Morning Coffee กองทัพภาคที่ 4 พัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน” โดยการพบปะ จิบกาแฟยามเช้า พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมี พันเอกอุทัย รุ่งสังข์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 คณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 4 นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์ จว.น.ศ., นาย อนุชา นาคฤทธิ์ ผอ.NBT น.ศ., นาง ทัดทรวง บุญธรรม ผอ.สวท.น.ศ. และพี่น้องสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0