“แม่จ๋า” ห้างผ้าโชคดี ส่งมอบห้องน้ำสาธารณประโยชน์ถูกสุขลักษณะ ให้กับกลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่ง ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช


วันนี้ ( 2 เม.ย. 65) นางอัมพาพันธ์ นิลประภา ได้เดินทางไปมอบห้องน้ำให้กับกลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่ง ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกกลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่ง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งมีนายกำพล เสริมสมบูรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯ โดยเล่าถึงที่มาของการสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ถูกสุขลักษณะนี้ว่า เริ่มแรก “ตนได้รู้จักกับ ร้อยตรี สมปอง คำแก้ว ซึ่งเป็นคณะทำงานของทีม “แม่จ๋า” อัมพาพันธ์และได้สะท้อนปัญหาของกลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่ง ตำบลท่าซักว่า ทางกลุ่มมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน 33 คน ตลอดเวลามีคนเข้ามาซื้ออาหารทะเลสด รวมถึงหน่วยงานราชการเข้ามาเยี่ยมชม ความเข้มแข็งกลมเกลียวของกลุ่ม และหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาเยี่ยมชม พอจะทำธุระส่วนตัว ทางกลุ่มก็ไม่มีห้องน้ำบริการให้ ซึ่งต้องเดินทางไปบ้านสมาชิกอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลไปอีก เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง ทางหมวดสมปองคณะทำงานของ “แม่จ๋า” จึงได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมทีมแม่จ๋า เมื่อแม่จ๋าทราบเรื่อง ในวันรุ่งขึ้นแม่จ๋าก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับอาจารย์ อนุวัฒน์ ปานอ่อน ผอ.การเลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทยเขต1 ทันที เมื่อมาถึงแม่จ๋าและอาจารย์ อนุวัฒน์ ก็สำรวจพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหา และก็ได้ตกลงทันทีว่า ทางแม่จ๋าจะออกค่าอุปกรณ์ให้ทั้งหมด จนเสร็จ แต่ขอแค่ข้อเดียวคือให้ทางกลุ่มร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาจากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มฯ สร้างคนละไม้คนละมือ

ทางกลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่ง ตำบลท่าซัก รู้สึกได้ทันทีถึง ความจริงใจ และให้แบบไม่มีเงื่อนไข เป็นผู้น่ายกย่อง ทางกลุ่มฯ ก็ได้ตกลงร่วมมือกันเป็นอย่างดี และในวันรุ่งขึ้นวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างก็ได้มาจัดส่งมาให้ตั้งแต่เช้าตรู่ พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้าง ใช้เวลาหลังจากทำประมงเสร็จคือช่วงบ่าย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้าง จนแล้วเสร็จในเวลาประมาณหนึ่งเดือนเศษ ทางกลุ่มฯ มีความตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ “แม่จ๋า” อำภาพันธ์ และทีมงานเป็นอย่างมาก
“แม่จ๋า” อำภาพันธ์ กล่าวว่า ดิฉัน มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ถูกสุขลักษณะ ให้กับกลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่ง ท่าซัก ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ และคนนอกที่เข้ามาในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเจตนารมของเราอยู่แล้ว ถ้าหากว่าการช่วยเหลือสังคมในแบบส่วนรวม เราพร้อมทำเต็มที่สุดความสามรถ เรามีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ เพราะในปกติดิฉันก็ทำเป็นปกติอยู่แล้ว เมื่อแม่จ๋าได้กล่าวเสร็จ ก็ได้มอบป้ายพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ทุกคนต่างด้วยความปิติ ยินดี เป็นอย่างยิ่ง.