“บอส บางหลวง” นักสะสมนิยมพระเครื่องสายเลือดคนคอน และคณะนำเงินถวายพระอธิการเดชา ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดห้วยลึก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา “บอส บางหลวง” นักสะสมนิยมพระเครื่องสายเลือดคนคอน และคณะนำเงินถวายพระอธิการเดชา ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดห้วยลึก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 300,000 เผื่อเผย บารมีวัดห้วยลึก พระอธิการเดชา ญาณวโร และเหรียญพญาหงส์ทอง รุ่นรวยรุ่งเรือง ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสม และสายมูอยู่ในขณะนี้

โดยมีรายละเอียดพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญพญาหงส์ทองรุ่นแรก รุ่นรวยรุ่งเรือง พระอธิการเดชา ญาณวโร เจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดห้วยลึก ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
พิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่ 2 วาระ วาระแรก คืนวันที่ 24 ธ.ค.2564 พิธีอัญเชิญพญาหงส์ลงสระอโนดาต รายชื่อคณาจารย์ซุ้มจอมขมังเวทย์ โดยมี พ่อเพชร ครูหมอเฒ่า ประธานซุ้มจอมขมังเวทย์ เดินทางไปเป็นเจ้าพิธีกรรม มีเหล่าคณาจารย์ฆราวาส ประกอบด้วย 1.อ.แขก รือเสาะ 2.อ.อ๋อ บ่อทอง 3.อ.แอ๊ด เทวดา 4.อ.ช่วง นะบารมี 5.อ.มหาคเณศ ประทานพร 6.อ.เนรมิตร ไฮโซ 7.อ.ออย ปู่เจ้าสมิงพราย 8.อ.เอก เขาอ้อ 9.อ.ชัชชัย นะบารมี 10.อ.เอก มหามงคล 11.อ.ธนัตต์ นะบารมี 12.อ.เจ คฤเวชมงคลชัย 13.อ.สุรต๊อก บารมีปู่วร 14.อ.ตุ๊ก บางปะอิน 15.อ.จั้ม ศรีบูรพา 16.อ.ประกาย ณ สงขลา 17.เทพ พงศาวดาร 18.อาจารย์นก บ้านงามประเสริฐ 19.อาจารย์นาค บ้านงามประเสริฐ 20.อาจารย์โก้ บ้านงามประเสริฐ 21.อาจารย์ใหม่ บ้านงามประเสริฐ 22.นักสิทธิ์ปรเมศ บ่อทอง

รายนามคณะพราหมณ์บัณฑิตจังหวัดพัทลุง เชื้อสายพราหมณ์พัทลุง จากศิวาลัยเทวสถานโบสถ์พราหมณ์พัทลุง 1. อ.สิทธิชัย โหรบัณฑิต (เจ้าพิธีกล่าวอ่านโองการ) 2. อ.สมพร เหมราช (ราชครูโนราห์) 3. อ.ภิญโญ แก้วแจ้ง (ราชครูโนราห์) 3. อ.ภานุกร พรายพรรณ 4. อ.พงษ์พัฒน์ ศุกลรัตน์ 5. อ.เรวัตร รุ่งเรือง #อธิฐานจิต พิเศษ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง
วาระที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 2564 นั่งปรกพุทธาภิเษก 1.พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง 2.พระครูผาสุกวิหารการ รองเจ้าคณะอำเภอทับสะแก วัดอ่างสุวรรณ(โบสถ์ไม้ตาล) 3.พระอธิการกรี กนฺตผโล วัดห้วยเจริญ 4.พระอธิการเดชา ญาณวโร วัดห้วยลึก 5.พระครูใบฎีกา โอฬาร ปญฺญาสิริ เจ้าอาวาส วัดม่วงหอม จ.สงขลา เจริญพุทธมนต์ 1.พระศรีปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอทับสะแก วัดคลองวาฬพระอารามหลวง 2.พระครูวิบูลกิจจานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง 3.พระครูโสภณมณฑลบริรักษ์ จต.นาหูกวาง จร.วัดนาหูกวาง 4.เจ้าอธิการสำราญ อภิชาโต จต.เขาล้าน จร.นาล้อม 5.พระครูนิรันดร์นันทคุณ จต.ทับสะแก จร.ทับสะแก 6.พระครูชินธรรโมภาส จร.ประราชราษฏร์ 7.พระมหาภูกิจ สุวรรณฺโณ เลขจอ.สามร้อยยอด วัดสามร้อยยอด 8.พระมหาวีรชัย ธีรภทฺโท เลขจอ.เมือง จร.วัดรอดประดิษฐ์ 9.พระครูวินัยธรเสรี อตฺสาโร จต.อ่างทองเขต2 จร.วัดเขาบ้านกลาง 10.พระครูสมุห์มนิต ยติกโร จต.อ่างทองเขต1 จร.วัดอ่างทอง สวดมหานาค 1.พระครูสุธีธรรมานุเทศ ผจร.วัดคลองวาฬพระอารามหลวง 2.พระครูปลัดเสนาะ ถิรปญฺโญ ผจร.วัดคลองวาฬพระอารามหลวง 3.พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน รองเจ้าคณะอำเภอเมือง(ประจวบฯ) 4.พระมหาสราวุธ สราวุฑโฒ เลขาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง 1. เพื่อนำปัจจัยจากการจำหน่าย วัตถุมงคล พญาหงส์ทอง รุ่น “รวยรุ่งเรือง” ใช้ในการก่อสร้าง บูรณ์ปฎิสังชรณ์ถาววัตถุและใช้ในการบริหารจัดการวัดหัวยลิก ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่วัดห้วยลึก ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3. เพื่อสร้างสัทธา เสื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และ พญาหงส์ทอง วัดห้วยลึก ตำบลนาหูกวาง อำเกอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่ วัดห้วยลึก ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวัดในเขตปกครอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนวนมวลสาร หลักๆ ที่ผสมในเหรียญพญาหงส์ทอง รุ่นแรกนี้ได้แก่ 1.แร่ทองนพคุณนพเก้าบางสะพาน 2.เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นแรกพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง 3.เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก 4.หมูรุ่นแรกหลวงปู่เส็ง วัดบางนา 5.เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง 6.เสือหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ 7.เหรียญรุ่นแรก พ่อท่านแหวง วัดคึกคัก 8.เหรียญพ่อท่านมุ้ย หลังหลวงพ่อยิ้ม วัดป่าระกำเหนือ 9.เหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวน ปี 2511 วัดมงกุฎกษัตริย์ติยาราม 10.นางกวัก วัดสุทัศน์ 11.เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ ปี 2518 12.เหรียญพระพุทธรุ่นแรก หลวงปู่นนท์ สำนักสงฆ์เขาพรานธูป 13.เหรียญเราสู้ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง 14.เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ปี2555 15.เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชม วัดปากน้ำละแม 16.เหรียญรุ่นแรก พ่อตาหินช้าง ชุมพร 17.ตะกรุดเก่า เกจิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18.มวลสารเก่าได้แก่ระฆังใบเล็กเก่า และมวลสารอื่นๆที่หลวงพ่อพระอธิการเดชา ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดห้วยลึก เมตตามอบให้