ป.5 เดินหน้าจัด 2 โครงการสำคัญ ตามนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. สร้างรอยยิ้มให้กับน้องนักเรียนพื้นที่ห่างไกลฯ

🔺

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ดำเนิน “โครงการ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”และ”โครงการ Army Bike จักรยานสานฝันปันสุข” ตามนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. โดยมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สิ่งของที่เด็กๆมีความต้องการ ประกอบด้วย ชุดนักเรียน, เสื้อผ้า, รองเท้า, หนังสือเรียนหรือหนังสือเสริมความรู้อื่นๆ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมทั้ง มอบรถจักรยานให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช


เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียนที่มีความอยากลำบากในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ตลอดจนขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง อีกด้วย สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด