คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติปิดสถานประกอบการเสี่ยงต่อการระบาดของโรค 15 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติปิดสถานประกอบการเสี่ยงต่อการระบาดของโรค 15 วัน พร้อมขอความร่วมมือลูกหลานพากลุ่มเสี่ยง 608 เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นรับเทศกาลสงกรานต์ 2565

ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(7 เม.ย.65) ที่มีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติให้ปิดสถานประกอบการ สถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ร้านแมมโมรี่ 24/24 ถนนพัฒนาการคูขวาง เป็นเวลา 15 วัน เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือให้บุตรหลานได้นำกลุ่มเสี่ยง 608 ที่อยู่ในครอบครัวไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รับการเดินทางและการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(7 เม.ย.65) ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 1,253,587 ราย เข็มสอง 1,132,259 ราย เข็มสาม 345,982 รายขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนมกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 848 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม รวมเป็น 65,106 ราย และเสียชีวิตสะสม 136 ราย

///////
อุไรวรรณ/ข่าว
ปาณิสรา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 เมษายน 2565