มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 รูปแบบ On-site

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

(26 เมษายน 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 รูปแบบ On-site ในเดือนมิถุนายนนี้ กิจกรรมดังกล่าว ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจาก นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรี ตำบลโพธิ์เสด็จ นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา คุณอวยพรศรี เชาวลิต สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรรยา ตัดสายชล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน นายรังสิต เฉลิมวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก นายสมจิตร พูลพิพัฒน์ นายกเทศบาลตำบลท่างิ้ว นายสมศักดิ์ นนทเภท ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว นายฉัตรชัย ปรีชาชาญ เลขานุการนายกเทศบาลตำบลท่างิ้ว นายสถิตย์ นนทโชติ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี และคณะจากหน่วยงานท้องถิ่น ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรม Big Cleaning Day เริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนและทางเท้าภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งโซนทำความสะอาด ดังนี้ ทำความสะอาดฉีดล้างถนนและทางเท้า ถนนตั้งแต่ประตู 1 ถึงพระพุทธสิหิงค์ ทำความสะอาดฉีดล้างถนนและทางเท้า ถนนสายมหาชัย 2 ตั้งแต่แยกโรงยิมเนเชี่ยมถึงหน้าหอพักนักศึกษา ทำความสะอาดฉีดล้างถนนและทางเท้าถนนสายมหาชัย 3 ตั้งแต่แยกหน้าอาคาร 20 ถึงหน้าโรงเรียนสาธิต และทำความสะอาดฉีดล้างถนนและทางเท้า ถนนสายมหาชัย 4 ตั้งแต่แยกข้างสำนักงานถึงหลังอาคารพรหมโยธีและบริเวณลานจอดรถหลังสำนักงานอธิการบดี

ในการนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลตำบลท่างิ้ว เทศบาลตำบลพรหมโลก เทศบาลพรหมคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ที่สนับสนุนรถฉีดน้ำ รถขยะ พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้

รับชมคลิปบรรยากาศกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/nstru.pr

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0