นายอำเภอท่าศาลา เมืองคอนเปิดฝึกทบทวนชุด ชรบ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบปลอดภัยในพื้นที่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ทาง อ.ท่าศาลา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ซึ่งทางอำเภอได้มีการฝึกอบรมราษฎรและจัดตั้งให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านหรือชุด ช.ร.บ.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและตำบลลดลง และแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศในอนาคตอาจต้องเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในหลายปัญหา อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนั้น

ดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้ทาง อ.ท่าศาลา โดยนายเอกชัย สุนทร นอภ.ท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ชรบ. อ.ท่าศาลา โดยมีนายธีระพล เมาะโหล่ ปลัดป้องกัน กล่าวรายงานได้รับสมัครราษฎรในพื้นที่อ.ท่าศาลาเข้าทำการฝึกอบรมทั้งหญิงและชาย จำนวน 160 คน ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างวันที่7-8 พ.ค.65 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา โดยมีการฝึกท่าบุคคลต่างๆ ท่ายุทธวิธีต่างๆ กฎหมายระเบียบของ ชรบ.โดยนายประสงค์ จันทร์หยู ป้องกันจังหวัดนคศรีธรรมราชและการจับกุมผู้กระทำความผิด กม.บรรยายโดย พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ สุพรรณพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าศาลา
คาดว่าเมื่อมีการฝึกอบรมทบทวนราษฎรชุด ชรบ.ในครั้งนี้ จะทำให้ราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0