“ทิพยประกันภัย” พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบห้องน้ำ พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“ทิพยประกันภัย” พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบห้องน้ำ พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เลี้ยงขนมและไอศกรีม ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดวังหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ “ทิพยปันสุข”

วันนี้(17 พ.ค.65) ที่โรงเรียนวัดวังหงส์ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณสุภาพ ประดับการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหลายๆจังหวัดทางภาคใต้ ร่วมส่งมอบห้องน้ำให้เด็กอนุบาล พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เลี้ยงขนมและไอศกรีม ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดวังหงส์ โดยมีนายอภิชาติ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหงส์ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับมอบ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด และการใช้ห้องน้ำที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ได้มีห้องน้ำ ห้องสุขา ใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย เนื่องด้วยสภาพห้องน้ำที่มีความทรุดโทรม อีกทั้งสถานการณ์ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด 19 แล้วนั้น เด็กเล็กๆชั้นอนุบาล ยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทางบริษัทจึงได้เข้าดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงห้องน้ำ โดยมีการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ ทาสี และซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันในวันนี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0