มรภ.นครศรีธรรมราช เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (19 พ.ค. 65) มหาวิทยาลัยราชนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลที่ 2 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอำพรสถาน กรุงเทพมหานคร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0