ผู้ว่าเมืองคอนเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station ศูนย์รวมจุดเช็คอิน กินเที่ยวที่เดียวครบ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (21พ.ค.65) เวลา 16.00 น. ที่สวนคำสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station ศูนย์รวมจุดเช็คอิน กินเที่ยวที่เดียวครบ” โดยมีนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช และนายปิยนัยน์ กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมแถลงถึงการจัดงาน “ปากพูน Feel Good Station ศูนย์รวมจุดเช็คอิน กินเที่ยวที่เดียวครบ โดยมีนายสายัณห์ ยุติธรรม สส.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และประชาชนร่วมงาน เลือกซื้อสินค้าชุมชุนตั้งแต่ช่วงเช้า

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองปากพูน บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปากพูน ภายใต้“โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปากพูน ประจำปีงบประมาณ 2565” ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดตลาดท่องเที่ยวชุมชนปากพูน ภายใต้ชื่องาน “ปากพูน Feel Good Station ศูนย์รวมจุดเช็คอิน กินเที่ยวที่เดียวครบ” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุนชนปากพูนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน โดยมีกิจกรรมแสดงสินค้า ของดีชุมชน อาหารพื้นถิ่น กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมนั่งรถม้าพาลงเรือชมอุโมงค์ Amazon อะเมซิ่งปากพูน ฯลฯ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สินค้าของดีของเด่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนปากพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมชนปากพูน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจะเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า ให้บริการนักท่องเที่ยวในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. ณ สวนคำสิงห์ ม.2 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0