“ผู้บังคับบัญชา ห่วงใย ใส่ใจ ครอบครัวทหารใหม่”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รองผู้การปืน 5 เข้าเยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ถ่ายทอดความห่วงใย สร้างความมั่นใจในการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก

พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นผู้แทน พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เข้าเยี่ยมครอบครัว พลทหาร อภิสิทธิ์ นุ่นอ่อน ทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2565 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ณ บ้านเลขที่ 286/1 หมู่ 11 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวน้องทหารใหม่ พร้อมทั้งต่อสายตรงผ่านระบบวีดิโอคอลเหอเรนซ์ ให้น้องทหารใหม่ได้พูดคุยกับครอบครัวเพื่อเป็นการผ่อนคลายความคิดถึง และเพิ่มกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ อีกทั้งเป็นการคลายความกังวลใจของครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกองทัพบก กับครอบครัวทหารใหม่

โดย พันเอก วัชรกร อ้นเงิน ได้กล่าวให้ความเชื่อมั่น อบอุ่นใจ แก่ครอบครัวน้องทหารใหม่ว่า กองทัพบกจะดูแลน้องๆทหารใหม่ เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก สร้างความปราบปลื้มใจแก่ครอบครัวของ พลทหาร อภิสิทธิ์ นุ่นอ่อน เป็นอย่างยิ่งในการดูแล และเอาใจใส่ของกองทัพบก เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0