พ่อเมืองนครฯ คนใหม่ เริ่มงานแรก เดินหน้าจัดรูปที่ดินตัดถนนเส้นใหม่ เชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ กับ ถนนพัฒนาการคูขวาง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

1
พ่อเมืองนครฯคนใหม่ เริ่มงานแรก เดินหน้าจัดรูปที่ดินตัดถนนเส้นใหม่เชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติกับถนนพัฒนาการคูขวาง รองรับการเติบโตของเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจร

วันนี้(1 ต.ค.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรก พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลงพื้นที่บริเวณตลาดเสาร์-อาทิตย์ ริมถนนพัฒนาการคูขวาง เพื่อดูสภาพพื้นที่จริงโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสาย ข6 ในเขตผังเมืองรวมนครศรีธรรมราช ซึ่งกรมโยธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินที่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ตาบอดให้มีมูลค่าสูงขึ้น ชุมชนมี่สิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันและเข้าถึงที่ดินทุกแปลงแก้ปัญหาพื้นที่ไม่มีทางเข้า-ออก อีกทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรของเมืองอย่างเป็นระบบและรองรับการเดติบโตของเมือง โดยมีที่ดินที่อยู่ในโครงการ จำนวน 138 แปลง 111 ราย พื้นที่ประมาณ 198 ไร่เศษ โดยมีการตัดถนนเชื่อมถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณแยกถนนพะเนียด 30 เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับถนนเฉลิมพระเกียรติ เขต อบต.ปากนคร ระยะทาง 1.428 กิโลเมตร แนวถนนกว้าง 16 เมตร แยกเป็นผิวถนน 12 เมตรและไหล่ทางข้างละ 2 เมตร และถนนกว้าง 20 เมตร ยาว 173 เมตรเชื่อถนนศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลนครฯ ใช้งบประมาณ 65 ล้านบาทในการก่อสร้างถนน พร้อมวางระบบประปา และระบบไฟฟ้า คาดเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้
2

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินในประเทศไทยนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการมานานแล้ว อย่างเช่น ที่ จ.พังงา เพิ่งดำเนินการสำเร็จไปแปลงหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้แก่ชาวนครฯ และทำให้เกิดการพัฒนาเมืองขึ้น ซึ่งทำให้ที่ตาบอด ที่รกร้างว่างเปล่าได้มีมูลค่าขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด แต่การดำเนินโครงการจะสำเร็จได้นั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ต้องเสียสละที่ดินคนละเล็กละน้อย แต่สิ่งที่ได้คือที่ดินทุกแปลงจะติดถนนสายหลัก ซึ่งถนนกว้าง 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร ถนนยาวประมาณ 1.500 กิโลเมตร และจะมีถนนอีกเส้นกว้าง 20 เมตร ยาว 173 เมตร เชื่อมไปยังถนนเครื่องจักรกลของเทศบาลนครฯ ในเบื้องต้นใช้งบประมาณ 65 ล้านบาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรกลางเดือนตุลาคมนี้ และต่อไปก็จะดำเนินการในระยะที่ 2 มีการก่อสร้างถนนสายรอง มีการก่อสร้างสวนสาธารณะด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เสียสละที่ดิน แม้ว่าจะยังมีเจ้าของที่ดินเพียง 2 รายที่ยังติดขัดอยู่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาพูดคุย แต่จะไม่มีปัญหาสามารถดำเนินโครงการตามแผนได้แน่นอน และเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ชาวนครศรีธรรมราชต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในลักษณะการเสียสละร่วมกัน เมื่อการดำเนินการพื้นที่ดังกล่าวสำเร็จแล้วก็จะเป็นต้นแบบไปดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปด้วย
3
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การพัฒนานครศรีธรรมราช นับจากนี้ไปเราต้อง “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร” คือการมุ่งมั่นเอาใจใส่แก้ไขปัญหาด้วยกัน ส่วนสร้างสรรค์คือต้องนำเสนอในสิ่งที่ดี ๆ เรื่องอะไรที่มาบั่นทอนเราก็ต้องเบา ๆ ลง และต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมือง และก็ร่วมกันทุกภาคส่วน มีความสามัคคีปรองดองกัน มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเครือข่ายกัน เพราะพลังคนนครฯ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าเรารักกัน สามัคคีกัน ไม่มีจังหวัดไหนมาชนะคนนครได้..//////
5
6
7
8
5

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0