เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดคลิกนิคหมอใกล้บ้าน เดินหน้านโยบาย โรงพยาบาลติดล้อหมอถึงหน้าบ้าน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อเช้าวันที่ 3มิ.ย.ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่3มิถุนายน2565 จากนั้น ดร.กณพ ได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงหน้าบ้าน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ (สท.) บุคคลากรทางการแพทย์ อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมในพิธีจำนวนมาก
ดร.กณพ กล่าวว่า รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดมาหลายปีแล้ว ได้รับความไว้วางใจ จนถึงขณะนี้ให้บริการสิทธิบัตรทอง 89,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก เราอยู่กลางเมือง ประชากรมาก แต่เราสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง … ด้วยความตั้งใจของเทศบาลฯ ที่จะให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน เราจึงนำทีมแพทย์ไปให้เหมือนอยู่ใกล้บ้าน และเล็งเห็นว่าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวางเหมาะสม ดูแลพี่น้องประชาชนครอบคลุมได้หลายชุมชน เช่น คูขวาง ประตูขาว บางงัน ราชนิคม จึงพัฒนาที่นี่ให้เป็นเสมือนโรงพยาบาลเทศบาลนครฯ โดยใช้ชื่อว่า “คลินิกหมอใกล้บ้าน” ให้บริการเชิงรุกในเรื่องของการเจาะเลือด เป็นหน่วยเจาะเลือดไปถึงหน้าบ้าน โดยจะให้ไปเจาะที่บ้านก็ได้ ไปเจาะที่ศูนย์ฯ ก็ได้ เจาะเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย ทางโรงพยาบาลฯ จะดำเนินการให้ต่อ รอวันนัด นโยบายโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงหน้าบ้าน เราเริ่มแล้วคือ คลินิกหมอใกล้บ้าน และการเจาะเลือดถึงบ้าน

“ในอนาคตเทศบาลฯ จะสร้างโรงพยาบาลมาตรฐานและทันสมัยแห่งใหม่ ที่ทุ่งท่าลาด ตรงข้ามหอประชุมเมือง จำนวน 60 เตียง มีห้องคลอด ห้องผ่าตัด ครบครัน จะเป็น รพ.แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ป่วยและญาติ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายขยายการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเทศบาลฯ ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเริ่มแออัด จึงขอชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งความต้องการผ่านทางเทศบาล ” ดร.กณพ กล่าว.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0