สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินโบนัสค่าเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาคว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 กว่า 1 ล้าน 1 แสนบาท

วันนี้ (11 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00น.ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเงินโบนัสค่าเหรียญรางวัลหรือเงินอัดฉีดให้นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดศรีสะเกษ นักกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 1,101,100.- บาท โดยมีนายยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เข้าร่วมพิธีมอบเงินโบนัสค่าเหรียญรางวัล ซึ่งในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในรอบ 15 ปี สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 28 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 22 เหรียญทองแดง รวม 69 เหรียญ อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 นักกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบความสำเร็จสูงสุดตั้งแต่มีการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติมาจำนวน 37 ครั้ง สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 8 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 21 เหรียญอยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก”ปั้นน้อง สู่ทีมชาติ” สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนจากในการจำหน่ายเสื้อ จากหน่วยงานราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เป็นเงิน 990,840.- บาท สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุน 110,260.- บาท รวมเป็นเงิน 1,101,100.- บาท เพื่อเป็นเงินโบนัสค่าเหรียญรางวัลหรือเงินอัดฉีดให้นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37
โอกาสนี้ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี ภาคภูมิใจกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทุกท่านได้สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตัวเอง ครอบครัว จังหวัดและประเทศชาติการที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกคนประสบความสำเร็จในการแข็งชันกีฬาระดับแห่งชาติ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ.