“เป้าหมายมีไว้พุ่งชน” ทหารปืนใหญ่ค่ายวชิราวุธ ฝึกเดินทางไกลประกอบการวิ่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ พัฒนาศักยภาพความพร้อมรบให้กับกำลังพลของหน่วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“เป้าหมายมีไว้พุ่งชน” ทหารปืนใหญ่ค่ายวชิราวุธ ฝึกเดินทางไกลประกอบการวิ่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ พัฒนาศักยภาพความพร้อมรบให้กับกำลังพลของหน่วย

วันนี้ (23 มิ.ย.65) พ.อ.วัชรกร อ้นเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ ในส่วนของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

ฝึกเดินทางไกลประกอบการวิ่ง แบบจำกัดเวลา โดยใช้เส้นทางภายในค่ายและรอบค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ. ระยะทางกว่า 12 กม. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในทุกมิติ และยังเป็นการฝึกความอดทน ทางร่างกาย และจิตใจ ให้กับกำลังพลของหน่วย ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายเป็นหน่วย ด้วยการเดินเท้าประกอบการวิ่งในภูมิประเทศ

ทั้งนี้ กองทัพบกได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกำลังพลเป็นบุคคลและเป็นหน่วย ให้มีความรู้ ความชำนาญการทางทหาร และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

การฝึกเพื่อให้มีความพร้อมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในยามปกติ หน่วยจึงจัดให้มีการฝึกเดินทางไกลประกอบการวิ่งขึ้น เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือในทุกมิติ โดยการปฏิบัติยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ของกองทัพบก อย่างเคร่งครัด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0