ผู้ว่าเมืองคอนมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ให้มาก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

71767361_2343224652658388_4455630683829698560_n
(7 ต.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการต้องทำงานตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง (Function) อย่ารองบประมาณ ประชุมให้น้อยลงพื้นที่ทำงานให้เยอะ ๆ
1
ส่วนในวาระพื้นที่(Area Approach)นายอำเภอ ต้องรู้ทุกเรื่องและทำทุกเรื่อง ต้องนึกภาพแผนที่อำเภอของตัวเองให้ได้ว่ามีอะไรบ้าง ที่มีปัญหาเพราะนายอำเภอมักคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ดังนั้นการทำงานต้องเน้น “นครแห่งอารยธรรม” ซึ่งคำว่าอารยธรรมสามารถเชื่อมโยงไปได้ทุกเรื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เรามีผ้าทอ ผ้ามัดย้อม มีเครื่องถม มีโนราห์ มีหนังตะลุง มีอาหาร มีป่าเขา และอื่น ๆ อีกมากมาย ต้องทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเน้นย้ำด้วยว่า ข้าราชการต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ดังนั้นข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การแต่งกายต้องเหมาะสม โกนหนวดโกนเครา พูดจาดี อ่อนน้อมถ่อมตน ภายในหน่วยงานต้องสามัคคีกัน และต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย รวมทั้งอาคารบ้านพัก สำนักงาน รถยนต์ราชการต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
///////
72770075_2343224682658385_6513510748415590400_n
วิมล/ข่าว
อุไรวรรณ-พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมรา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0