กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ดำเนินโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“เหนือจากหน้าที่
เราทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจ”

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ดำเนินโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

วันนี้( 1 ก.ค.65) เวลา 10.45 น. พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นผู้แทน พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พร้อมด้วย คุณ กานต์ธีรา ยอดมณี รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นายอารุณ ไวยฤทธิ์ อายุ 38 ปี ความพิการประเภทที่ 3 (พิการทางการเคลื่อนไหว) พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวพี่น้องประชาชนที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ณ บ้านเลขที่ 36/1 ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับ โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในเบื้องต้น ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก “พิทักษ์ราชันย์ ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน”

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก หรือประสบปัญหาความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือสามารถเเจ้งขอรับการสนับสนุน ได้จากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการ การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0