สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ประชุมนัดแรกปีบริหาร 65-66 พร้อมมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคนิสรณ์ จุลวิทยาการ นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช พร้อมด้วยมวลมิตรสมาชิกบางส่วน ได้เข้าร่วมทำพิธีสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขอพรให้การบริหารสโมสรปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมาชิกสโมสรฯ มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในวิชาชีพยิ่งๆขึ้นไป

หลังจากนั้นในเวลา 18.00 น.ที่ร้านอาหารคันทรีโฮม ได้จัดประชุมสมาชิกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกในปีบริหาร 2565-2566 และด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงปรับรูปแบบการประชุมให้เอื้อแก่สมาชิก โดยจัดการประชุมที่สามารถสื่อสารได้พร้อมๆกันทั้งในห้องประชุมและระบบออนไลน์ สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ คือแนวทางการบริหารงานของสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชในแต่ละฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนอย่างมากที่สุด

นายคนิสรณ์ จุลวิทยาการ นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เปิดเผยว่าสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ได้รับสารตราตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2528 เป็นองค์การของผู้นำธุรกิจและนักวิชาชีพต่างๆร่วมกัน เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ที่ผู้นำธุรกิจหรือผู้นำในแต่ละสาขาอาชีพรวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยล่าสุดได้ทำโครงการห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ ของมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 โดยสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช มอบให้แก่โรงเรียนกัลยาณี จ.นครศรีธรรมราช และมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ในโครงการ “เพิ่มคุณภาพน้ำดื่มสะอาด เพื่อโรงเรียนและชุมชน” ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0