พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565

วันนี้ ( 4 ก.ค.65) เวลา 13.00 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการโครงการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา การแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองต่อพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ในการรักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา และเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

ซึ่งมีนายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ นายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ จากกรมพศึกษา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พลศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับในพิธีเปิดการแข่งขันมีนักกีฬาจากหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 1,2,3,4 จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่บ้าน 8 จ.สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมแข่งขัน มีกีฬาสากล 4 ประเภท ฟุตบอล 7 คน เซปักตะกร้อชาย เปตองทีมผสมและวอลเลย์บอลหญิง นอกจากนี้มีกีฬาพื้นบ้าน 6 ชนิดกีฬา คือ ชักเย่อ ปิดตาตีปี๊บ กอล์ฟคนจน วิ่งผลัดสวมกระสอบทีมผสม วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน และลากกากหมาก ชาย/หญิง ส่วนนันทนาการมี 2 ชนิด คือประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ และประกวดกองเชียร์ โดยหมู่บ้านชนะเลิศ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยา ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช