มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ราชภัฏชวนชิมของหรอย…ปลาใส่อวนเมืองคอน” ยกระดับสู่อาหารอัตลักษณ์เมืองนครฯ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ที่ ร้าน Stone Store (หน้าโรงแรมทวินโลตัส) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดกิจกรรม “ราชภัฏชวนชิมของหรอย…ปลาใส่อวนเมืองคอน” เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ปลาใส่อวนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่สาธารณชน โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนการวิจัยการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาใส่อวน สู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564 ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งแผนการวิจัยดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคุณค่าปลาใส่อวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยกระดับสู่อาหารอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภค พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเงิน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารแบรนด์

ภายในงานได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ชวนหรอย เมนูปลาใส่อวนเมืองคอน” โดย อาจารย์ตรีฤกษ์ เพชรมนต์ ตัวแทนคณะนักวิจัยผู้นำเสนอแนวคิดกลยุทธ์ด้านการตลาด, นางสพัชญ์นันท์ จันทรัตน์ ผู้ประกอบการปลาใส่อวนแม่แกวดสูตรโบราณ, นางสาวอารีรัตน์ วิเชียรชม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาใส่อวนโมเดิร์น อ.ทุ่งสง และนายศุภกร เนาวะโคอักษร ผู้ประกอบการร้าน Stone Store ที่นำปลาใส่อวนไปประยุกต์เป็น “เมนูอาหารฟิวชัน” เช่น เบอร์เกอร์ปลาใส่อวน สลัดโรลปลาใส่อวนลุยสวน เป็นต้น

และต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เมืองคอน และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลาใส่อวนยุคใหม่ใส่ใจผู้บริโภค” โดย ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้บริหารแผนการวิจัยเพื่อยกระดับปลาใส่อวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก ตัวแทนคณะนักวิจัย นำเสนอกระบวนการพัฒนาปลาใส่อวน, นายคงฤทธิ์ คงปราบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเจริญรัตน์ จารุพงศา กรรมการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายชนัตนันท์ สินสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นที่เขตเมือง)

ทั้งนี้ ในกระบวนการดำเนินการวิจัยที่ผ่านมานั้น มีผู้ประกอบการปลาใส่อวนทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 กลุ่มเข้าร่วม ได้แก่ 1) ปลาดุกใส่อวนบ้านลอยเลิศ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน 2) กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุก ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน 3) ปลานิลถิ่นธัญญา/Nora ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ 4) ปลาใส่อวนแม่แกวดสูตรโบราณ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา 5) ปลาใส่อวนคุณวัลภา ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา 6) ปลาดุกใส่อวนบ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ 7) ปลาใส่อวนยายถนอม ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง 8) ปลาใส่อวนโมเดิร์น ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง 9) ปลาดุกใส่อวนชะมาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง 10) ปลาดุกใส่อวนควนกรด ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง 11) ปลาใส่อวนทะเลกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง และ 12) ปลาดุกใส่อวน หมู่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน

ทางด้านคำจำกัดความปลาใส่อวนว่า หมายถึง “อาหารปักษ์ใต้สูตรโบราณที่มาจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวนครศรีธรรมราชโดยใช้ข้าวคั่ว (อวน) ที่สดใหม่ คลุกและหมัก ทำให้ตัวปลากรอบนอกนุ่มใน” และอัตลักษณ์ปลาใส่อวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ส่วนประกอบที่สำคัญอย่างข้าวสารคั่วที่บดเอง สด ใหม่ ทอดไม่กระเด็น หอม และกรอบ รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ปลาใส่อวนมีลักษณะเปรี้ยวกลมกล่อม เค็มพอดี กรอบนอกนุ่มใน หอมชวนรับประทาน ปลาใส่อวนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์เป็นเมนูอื่นได้หลากหลาย ได้แก่ เป็นกับแกล้ม เมี่ยง หลน ลาบ ปิ้ง ยำ น้ำพริก กินกับข้าวเหนียว ขนมจีน หรือผักสลัดก็ได้ ปลาใส่อวนเกิดจากการหมักธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่แต่งสี ไม่เติมกลิ่น ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และปลาใส่อวนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจากการคัดสรรปลาที่มีอายุและขนาดที่เหมาะสม สด ใหม่ ผลิตทันที ทำให้ได้รสชาติปลาที่พอดี ผู้ที่สนใจปลาใส่อวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถดูรายละเอียดได้ทาง Facebook Fan Page : ปลาใส่อวนนครศรีฯ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0