อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมบริหารพบผู้ว่าเมืองคอน เร่งผลักดันพัฒนาจังหวัด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

499520
วันนี้(8 ต.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อพบปะอย่างเป็นทางการ และแสดงความยินดี กับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ คนใหม่ ซึ่งทาง มวล. และจังหวัด จะร่วมกันผลักดัน ในเรื่อง ของการศึกษา การพัฒนาคน และพัฒนาพื้นที่โดยรอบของ มวล.รองรับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของภาคใต้ ที่จะเปิดใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในเร็วๆ นี้ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นครแห่งอารยธรรม ต่อไป
499517

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณทุกคณะที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงยินดี พร้อมระบุว่าในการเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพื่อก้าวสู่การเป็นนครแห่งอารยธรรม ซึ่งทุกภาคส่วน ทุกองค์กร และทุกฝ่ายที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นนครแห่งอารยธรรมได้

499513
โดยขอให้ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอว่าในแต่ละวันได้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ล้มเหลว หรือมีผลงานในตำแหน่งเป็นที่ประจักษ์แล้วหรือยัง อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะไม่รับของขวัญหรือการร่วมแสดงความยินดีใดๆ โดยจะขอให้ทุกฝ่ายได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความสุข ความอยู่ดีกินดี แก่ประชาชนให้มากที่สุด
499519

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0