จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขณะที่ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญแน่นวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (11 ก.ค.65) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 มีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการหล่อเทียนพรรษาอย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เสริมสิริมงคล ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0