ปืนใหญ่สงขลา ฉายหนัง เสริฟป๊อปคอน ปลุกขวัญ คลายเครียดกำลังพล ระหว่างการฝึกตามแผนการฝึกประจำปี

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ ทั้งเล่นกีฬา และฉายภาพยนต์แนวรุกรบกล้าหาญให้กับกำลังพลที่เข้ารับการประเมินผลการฝึก กองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2565 ได้รับชม พร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดระหว่างการฝึกในพื้นที่ส่วนหลัง
 
ซึ่งกิจกรรมสันทนาการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อค่ำของวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ร่วมพลขั้นต้น ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่ตามแผนการฝึก ก่อนที่จะออกปฏิบัติภารกิจในขั้นต่อไป

ทั้งนี้ ในการฝึกได้มีการจำลองสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติและสร้างความคุ้นเคย ให้กับกำลังพล ซึ่งกิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการฝึกของหน่วยปืนใหญ่สนาม จึงมีความสำคัญและกระทำกันในทุกยุคทุกสมัย หลากหลายรูปแบบ ในพื้นที่ส่วนหลัง ที่สามารถกระทำได้ ก่อนเข้าสู่พื้นที่วิกฤติ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความกังวล และยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง ที่อาจจะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของตนเอง การสร้างขวัญ กำลังใจ จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทหาร และยังเป็นอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนอีกด้วย

สำหรับการฝึกภาคกองร้อยปืนใหญ่สนามในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการฝึกตามวงรอบประจำปีที่กองทัพบก ได้กำหนดไว้ โดยจัดคณะกรรมการจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เข้าทำการตรวจสอบและประเมินผลการฝึก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึก จากคณะกรรมการของกองทัพบก ในวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ต่อไป