คาราวานฯ เครือข่าย คปภ.นครฯ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส วันประกันชีวิตแห่งชาติ กิจกรรมเพื่อสังคม “ร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งการให้ บริจาคโลหิต” ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์


วันนี้ (20 ก.ค.65) นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2565” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAI FA) และบริษัทประกันชีวิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกตัวแทนประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2565”

สำหรับการกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี “เป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ” สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAI FA) และบริษัทประกันชีวิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของภาคธุรกิจประกันชีวิต เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น และใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และการวางแผนทางการเงินทั้งในระดับส่วนบุคคล ครอบครัว คณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินและกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประชาชนคนไทยเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการประกันชีวิต ใช้การ
ประกันชีวิตในการบริหารความเสี่ยง และสามารถวางแผนทางการเงินสำหรับส่วนบุคคล และครอบครัวได้ และในโอกาสวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ถือเป็นกิจกรรมสาธารณะกุศล เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่มอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และกล่าวชื่นชม และขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญในการบริจาคโลหิต และได้รู้ได้เข้าใจความสำคัญของการประกันชีวิตที่ดีขึ้น